Werkwijze

Omdat gezondheid een begrip is wat voor iedereen anders is, is er niet één passend advies of een passend beweegplan dat op iedereen van toepassing is. Daarom werkt FitLeven altijd op maat. Op deze manier probeer ik de fit tussen de wensen en behoeften van de oudere of van de cliënt te verbinden met mijn kennis en ervaring om samen te komen tot een beweegplan dat werkt en dat past bij het individu. Deze aanpak wordt ook gehanteerd bij zorginstellingen. Elke zorginstelling is weer anders, en heeft een andere aanpak nodig om te komen tot de beweegdoelen die de zorginstelling wil behalen.

Met Mijn FitPlan worden in een aantal gesprekken de wensen en behoeften van de oudere of de cliënt in kaart gebracht, waarna een passend beweegadvies voor deze persoon gemaakt kan worden. Dit zal altijd in overeenstemming met de oudere of cliënt zelf en met de begeleiding zijn.

Mijn FitPlan kan ook toegepast worden op een groep. Hierbij wordt er allereerst gekeken naar de omgeving van de groep, de zorginstelling en de wensen en behoeftes van de verschillende personen uit deze groep. Op basis hiervan kan een beweegadvies op maat gemaakt worden.

IMG-20180223-WA0028

Meer Bewegen voor Ouderen lessen
Naast de werkwijze van Mijn FitPlan kan ik namens FitLeven ook Meer Bewegen voor Ouderen lessen verzorgen. Dit kan incidenteel of op structurele basis. Deze lessen kunnen binnen of buiten plaatsvinden, in zorginstellingen, huiskamers of in een sporthal. De lessen worden altijd aangepast aan het niveau van de deelnemers. Tijdens een Meer Bewegen voor Ouderen les wordt de focus gelegd op plezier, balans, krachtversterkende oefeningen en sport & spel om zo vitaal te kunnen blijven leven en ook om een leuke ochtend of middag te beleven.

G-Gym 
Ook kan FitLeven sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking aanbieden. Dit wordt G-Gym genoemd. Bij G-Gym staat plezier, motorische en sociale ontwikkeling en samenwerken centraal. De G-Gym lessen kunnen net als de MBvO lessen binnen of buiten gegeven worden, incidenteel of op structurele basis. Ook is het mogelijk om G-Gym lessen binnen zorginstellingen aan te bieden.